Bestuur

Elke maand vergaderen de bestuursleden van Plaatselijk Belang Scheerwolde over de gang van zaken in en rondom hun dorp. Hierbij komen allerlei zaken aan bod zoals; de werkzaamheden in het dorp, dorpsplan, inwonerszaken, verkeersveiligheid en vele overige zaken.

Ieder jaar organiseert het bestuur van Plaatselikj Belang Scheerwolde de algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt meestal in maart van ieder jaar georganiseerd. Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag voorgelezen met de werkzaamheden van afgelopen jaar waar Plaatselijk Belang zich mee bezig heeft gehouden. Ook komen de jaarrekening en begroting ter sprake en kunnen alle leden de financiële situatie inzien.

Wilt u weten wie de bestuursleden zijn op dit moment? Klik dan hier om naar de pagina van het bestuur te gaan.