Aanmelden:

Bewoners die woonachtig zijn in Scheerwolde e.o. kunnen lid worden van de vereniging, als zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en het doel van de vereniging onderschrijven.

Per adres wordt slechts één persoon als lid ingeschreven.

De contributie per lid is met ingang van 31 maart 2016 € 15,00 per huishouden.

In de periode van april tot en met juni van het kalenderjaar zal de contributie worden geïnd, bij voorkeur per bank.

NL50 RABO 0149 1049 36  Plaatselijk Belang Scheerwolde o.v.v. contributie jaar ..., naam bewoner, adres bewoner

Opzeggen:

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen stuur dan een email naar plaatselijkbelangscheerwolde@gmail.com. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden.